lørdag den 16. november 2013

Udnyt eksperterne på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt

E-learning handler ikke bare om at spare penge på rejser, hoteller og arbejdsdage på skolebænken. Det handler i lige så høj grad om at styrke uddannelsesindsatsen og sikre sig, at man får den nødvendige læring gennemført, samt valuta for sin investering.

 


Målsætningen for e-learning skifter hele tiden og der har i lang tid været et stort fokus på ROI. Det er let at gøre op i forhold til penge sparet på rejser, hoteller og arbejdsdage, hvorfor der også har været meget fokus på dette.
Men fokus har med tiden ændret sig og tendensen er, at virksomhederne i fase 2, begynder at se på hvordan e-learning rent faktisk kan styrke udbyttet af læringen. Tendens er med sikkerhed kommet for at blive, da det giver nogle helt klare fordele og gode resultater.

Tendensen er, at virksomhederne har erfaret, at e-learning kan bruges strategisk og erstatte dele af den tidligere face to face undervisning, hvor eksperter er blevet brugt som formidlere af basisviden. Det lyder jo allerede her som en tosset ide, at bruge eksperter til at undervise i basisviden, men det er ikke desto mindre hvad der er blevet praktiseret i mange år. Det svarer til at have en professor til at undervise i 1. klasse, hvilket måske kan give gode resultater, men det udnytter bestemt ikke det fulde potentiale der ligger i underviseren. Desuden kan det skabe nogle barriere for læring, hvis underviseren anvender ukendt terminologi, som modtageren ikke kan placere i en meningsgivende forståelsesramme.

De fremsynede organisationer har dog erfaret at e-learning med snilde kan erstatte dele ekspertens undervisning på lavere taksonomisk niveauer med e-learning, hvilket frigiver tid til at eksperten kan anvendes på et højere taksonomisk niveau. Blended learning og e-learning som forberedelse til face to face undervisning er et stærkt redskab til at øge sit udbytte investeringerne. Opfølgning via eks. webinar og afsluttende online tests er også midler til at få et bedre udbytte af investeringen i uddannelse. 

Resultaterne udebliver sjældent og det giver tilmed mulighed for at lave forandringer i forhold til selve undervisningsforløbet. Det kunne eksempelvis være et skift fra tavleundervisning (envejskommunikation) til rollespil (dialog og anvendelse af viden), hvor basisviden bringes i anvendelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar