onsdag den 2. april 2014

10.000 læste indlæg

Vores blog omkring e-læring og træning har rundet de 10.000 læste indlæg. Tak til alle jer der følger med. Vi fejrer det med en udbygning af vores blog.1. maj lancerer vi vores nye blog, hvor vi udover e-læring vil dække områderne Visualisering og Marketing.

Formen vil være den samme, men bloggen får en ny adresse.

Indlæggene fra den gamle blog overføres til den nye.

Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra dem der følger med. Det er vi naturligvis utroligt glade for.

Hilsen
Cadpeople A/S

mandag den 17. marts 2014

Styrk din kundeservice med videoguides - træn dine kunder!

Opnår dine kunder fuld udbytte af dit produkt eller er der ting som de ikke forstår? Det kan være en god ide, at styrke din kundeservice med let forståelige videoguides. Se eksempler her...

Komplekse produkter kræver simple budskaber ellers kommer de simpelthen bare ikke igennem. Spørgsmålene havner i sidste ende hos kundeservice, der skal forklare hvordan tingene hænger sammen.

Det kan dog være svært og dyrt, at træne sine kunder i telefonen. Specielt hvis produktet er en smule komplekst.

Visuelle videoguides kan være en god ide at investere i, da det kan reducere antallet af kald til kundeservice og reducere tid pr. kald ved henvisning til en konkret videoguide.

Videoguides kan implementeres på mange måder og med mange forskellige virkemidler. Vi har samlet en lille liste med eksempler her:

https://www.nemid.nu/dk-da/support/brug_nemid
https://stofa.dk/kundeservice/videoguides-til-opsaetning-og-installation
https://www.youtube.com/watch?v=oiIXtqkwHBg


mandag den 17. februar 2014

Hvordan lærer vi via E-læring? - et mini teoretisk indlæg

I dette indlæg vil vi kigge på 3 perspektiver på læring, samt en model til for hvordan vi lærer via E-læring. Vi vil følge op med nogle konkrete eksempler på de 3 perspektiver i senere indlæg og diskutere fordele og ulemper. Formålet med dette indlæg er at nye indenfor e-læring et par teoretiske redskaber til at komme i gang med at lave god e-læring.

Der er forskellige perspektiver på, hvad læring er, hvilken rolle den lærende indtager, samt hvilken rolle instruktøren indtager.
Dertil kommer de fysiologiske og kognitive præmisser for læring, som udspringer af, hvordan vores sanser og hjerne spiller sammen, hvilket er uafhængigt af hvilket perspektiv vi har for læring.

Vores perspektiv for hvordan læring opstår, har betydning for den måde vi designer vores e-læringskurser på.

3 perspektiver
Skal man skære lidt ind til benet kan man fremhæve 3 hovedretninger indenfor læring og træning, som hver danner et udgangspunkt for formidling.

Følgende skema skitserer dette på en let og overskuelig måde:

Følgende siger det sig selv, at der vil være stor forskel på om man opfatter den lærende som passiv modtager eller aktiv meningsdanner. Derfor er det altid en god ide, at finde ud af hvilket teoretisk ståsted man har inden man går i gang med at udvikle e-læringskurserne.

Kognitiv teori
Følgende model skitserer hvordan vi mennesker er i stand til at lære fra multimedie lektioner herunder e-læringskurser:


Kanalerne vi kan påvirke kursisten via ørerne, med speak og lyde. Vi kan påvirke øjnene  via billeder, animationer og tekst. Det er her vores udgangspunkt for lærings starter uden påvirkning ingen læring. Men det er også her vores materiale møder udfordringer. Hvis ikke vi formår at tiltrække den lærendes interesse og dermed fokus fra sanserne sker der ingen læring. Hvis vi derimod fanger opmærksomheden, vil vi møde næste udfordring.

Dele af vores informationer vil blive udvalgt af den lærende til videre behandling i ”working memory”. Den lærende vil udfra de valgte informationer organisere informationerne i  henholdsvis en billedlig model og en verbal model.
Til sidst vil den billedlige model og verbal model blive sammenhold med tidligere viden og integreret med dette i ”long-term memory”.

Dette leder frem til 4 principper indenfor kognitiv forskning, som vi med fordel kan anvende i selve konstruktionen af materialer:

1.    Den lærende har separate kanaler til at procesere visuelt/billedligt materiale og audioelt/verbalt materiale
2.    Den lærende kan kun behandle få informationer i hver kanal ad gangen
3.    Læring sker når den lærende engagerer sig materialet organisere materialet i en sammenhængende struktur og integrerer det eksisterende viden
4.    Ny viden og nye skills hentes fra ”long term memory” under udførelse.

tirsdag den 21. januar 2014

E-læring og træning anno 2014

E-læring kan være et af midlerne til skabe produktivitetsforbedringer og effektivitet i både den private og offentlige sektor. Vi tror på, at 2014 kommer til at handle om netop dette og sætte fokus på e-læring som en måde at hente gevinsten. Tendensen er, at virksomhederne går den digitale vej i jagten på at forbedre effektivitet og produktivitet. Det gælder også i forhold til intern og ekstern uddannelse.


Vi tror, at 2014 bliver året hvor Danmark tager et stor digitalt hop indenfor områderne kommunikation, information, viden og uddannelse. Udviklingen er naturligvis kommet snigende stille og roligt de sidste 10 år, men vi oplever, der for alvor tegner sig et mønster. Tendensen var allerede godt i gang omkring 2009, men blev bremset kraftigt op af den økonomiske krise. Krisen havde stor indflydelse på markedet for e-læring, da digitalisering kræver investeringer. Investeringer som der simpelthen ikke længere var likviditet til.
Den gode nyhed er, at de virksomheder der alligevel valgte at investere har haft stor  succes og  i høj grad mærket effekten i form af produktivitets- og effektivitetsforbedringer.


Vi satte i efteråret fokus på dette ved at lave en lille konkurrence, og der kom en række meget forskellige indlæg ud af dette. Historierne kom fra meget forskellige virksomheder med meget forskelligt fokus. Fælles for dem alle var, at de havde set digitalisering indenfor kommunikation, information, viden og uddannelse, som en løsningsmodel for at skabe produktivitets- og effektivitetsforbedringer i deres forretning.

I den samme periode er der også sket en masse teknologisk, hvilket i dag give næste uendelige muligheder. Det gælder både platforme, devices og distributionsmulighederne. Muligheder som betyder, at afstanden fra afsender til modtager bliver kortere og kortere for hver dag. Der er efterhånden ingen undskyldning for ikke at have overleveret den fornødne viden.

Politisk er der også et stort fokus på kommunikation, information, viden og uddannelse og produktivitets- og effektivitetsforbedringer indenfor både det private og det offentlige.

Vi tror, at 2014 bliver året, hvor digitaliseret undervisning og digitaliserede undervisningsforløb for alvor bliver politisk godkendt og accepteret.  
Der er lys for enden af krisetunellen. Vi tror, at 2014 bliver begyndelsen på den næste bølge indenfor læring og videndeling.

IBIS Capital e-Learning Lessons for the Future

Anbefalinger vækstteamet for ikt og digital vækst

torsdag den 12. december 2013

Hvorfor er visuelle elementer så vigtige for vores forståelse?

I NFL ville man nok ikke investere i en quarterback, der aldrig rammer en receiver. En dårlig quarterback er desværre ikke bedre end ingen quarterback, det er bare en dårlig investering.

Vi kommunikerer for at blive hørt og forstået. Dette er gammel viden, men vi glemmer det nogle gange, fordi vi bliver optaget af alt det, vi vil af med – af selve budskabet. Når det sker,  glemmer vi, at måden vi kommunikere på er helt afgørende for, om budskabet trænger igennem.

Billeder, film, animationer og interfaces bør alle tænkes som kommunikative, fortællende elementer på linje med det skrevne ord. De er ikke blot indpakning for det ”essentielle”.  Hvis virkemidlerne er velvalgte, kan de formidle viden kortfattet og enkelt på en måde, som selv mange ord, aldrig vil kunne.

Vi bruger billeder konstant til at forklare os og sikre, at folk modtager vores budskaber og det er der naturligvis en grund til. Vi kan bedre modtage informationer, der er knyttet til billeder, da hjernen er bygget til at huske i billeder og ikke i ord og tekster.

Informationer der ikke er sat i sammenhæng og ikke har en referenceramme modtages på andre præmisser end end fortællinger med et klart budskab. Sender vi løsrevne informationer ud er det op til modtageren at skabe sammenhæng og meningen. Sandsynligheden for at brugeren tilskriver den mening vi selv havde tænkt med informationen er forsvindende lille.

I vores eksempel vil det svarer til, at vores quarterback med bind for øjnene kaster bolden ud i det blå og håber på at receiveren med bind for øjnene tænker præcis det samme og dermed griber bolden. Det siger sig selv at sandsynligheden for at receiveren griber bolden er ret lille.

Kilde:
http://www.nerdgraph.com/30-digital-marketing-statistics-you-shouldnt-miss/

lørdag den 16. november 2013

Udnyt eksperterne på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt

E-learning handler ikke bare om at spare penge på rejser, hoteller og arbejdsdage på skolebænken. Det handler i lige så høj grad om at styrke uddannelsesindsatsen og sikre sig, at man får den nødvendige læring gennemført, samt valuta for sin investering.

 


Målsætningen for e-learning skifter hele tiden og der har i lang tid været et stort fokus på ROI. Det er let at gøre op i forhold til penge sparet på rejser, hoteller og arbejdsdage, hvorfor der også har været meget fokus på dette.
Men fokus har med tiden ændret sig og tendensen er, at virksomhederne i fase 2, begynder at se på hvordan e-learning rent faktisk kan styrke udbyttet af læringen. Tendens er med sikkerhed kommet for at blive, da det giver nogle helt klare fordele og gode resultater.

Tendensen er, at virksomhederne har erfaret, at e-learning kan bruges strategisk og erstatte dele af den tidligere face to face undervisning, hvor eksperter er blevet brugt som formidlere af basisviden. Det lyder jo allerede her som en tosset ide, at bruge eksperter til at undervise i basisviden, men det er ikke desto mindre hvad der er blevet praktiseret i mange år. Det svarer til at have en professor til at undervise i 1. klasse, hvilket måske kan give gode resultater, men det udnytter bestemt ikke det fulde potentiale der ligger i underviseren. Desuden kan det skabe nogle barriere for læring, hvis underviseren anvender ukendt terminologi, som modtageren ikke kan placere i en meningsgivende forståelsesramme.

De fremsynede organisationer har dog erfaret at e-learning med snilde kan erstatte dele ekspertens undervisning på lavere taksonomisk niveauer med e-learning, hvilket frigiver tid til at eksperten kan anvendes på et højere taksonomisk niveau. Blended learning og e-learning som forberedelse til face to face undervisning er et stærkt redskab til at øge sit udbytte investeringerne. Opfølgning via eks. webinar og afsluttende online tests er også midler til at få et bedre udbytte af investeringen i uddannelse. 

Resultaterne udebliver sjældent og det giver tilmed mulighed for at lave forandringer i forhold til selve undervisningsforløbet. Det kunne eksempelvis være et skift fra tavleundervisning (envejskommunikation) til rollespil (dialog og anvendelse af viden), hvor basisviden bringes i anvendelse.