tirsdag den 21. januar 2014

E-læring og træning anno 2014

E-læring kan være et af midlerne til skabe produktivitetsforbedringer og effektivitet i både den private og offentlige sektor. Vi tror på, at 2014 kommer til at handle om netop dette og sætte fokus på e-læring som en måde at hente gevinsten. Tendensen er, at virksomhederne går den digitale vej i jagten på at forbedre effektivitet og produktivitet. Det gælder også i forhold til intern og ekstern uddannelse.


Vi tror, at 2014 bliver året hvor Danmark tager et stor digitalt hop indenfor områderne kommunikation, information, viden og uddannelse. Udviklingen er naturligvis kommet snigende stille og roligt de sidste 10 år, men vi oplever, der for alvor tegner sig et mønster. Tendensen var allerede godt i gang omkring 2009, men blev bremset kraftigt op af den økonomiske krise. Krisen havde stor indflydelse på markedet for e-læring, da digitalisering kræver investeringer. Investeringer som der simpelthen ikke længere var likviditet til.
Den gode nyhed er, at de virksomheder der alligevel valgte at investere har haft stor  succes og  i høj grad mærket effekten i form af produktivitets- og effektivitetsforbedringer.


Vi satte i efteråret fokus på dette ved at lave en lille konkurrence, og der kom en række meget forskellige indlæg ud af dette. Historierne kom fra meget forskellige virksomheder med meget forskelligt fokus. Fælles for dem alle var, at de havde set digitalisering indenfor kommunikation, information, viden og uddannelse, som en løsningsmodel for at skabe produktivitets- og effektivitetsforbedringer i deres forretning.

I den samme periode er der også sket en masse teknologisk, hvilket i dag give næste uendelige muligheder. Det gælder både platforme, devices og distributionsmulighederne. Muligheder som betyder, at afstanden fra afsender til modtager bliver kortere og kortere for hver dag. Der er efterhånden ingen undskyldning for ikke at have overleveret den fornødne viden.

Politisk er der også et stort fokus på kommunikation, information, viden og uddannelse og produktivitets- og effektivitetsforbedringer indenfor både det private og det offentlige.

Vi tror, at 2014 bliver året, hvor digitaliseret undervisning og digitaliserede undervisningsforløb for alvor bliver politisk godkendt og accepteret.  
Der er lys for enden af krisetunellen. Vi tror, at 2014 bliver begyndelsen på den næste bølge indenfor læring og videndeling.

IBIS Capital e-Learning Lessons for the Future

Anbefalinger vækstteamet for ikt og digital vækst

Ingen kommentarer:

Send en kommentar