mandag den 17. februar 2014

Hvordan lærer vi via E-læring? - et mini teoretisk indlæg

I dette indlæg vil vi kigge på 3 perspektiver på læring, samt en model til for hvordan vi lærer via E-læring. Vi vil følge op med nogle konkrete eksempler på de 3 perspektiver i senere indlæg og diskutere fordele og ulemper. Formålet med dette indlæg er at nye indenfor e-læring et par teoretiske redskaber til at komme i gang med at lave god e-læring.

Der er forskellige perspektiver på, hvad læring er, hvilken rolle den lærende indtager, samt hvilken rolle instruktøren indtager.
Dertil kommer de fysiologiske og kognitive præmisser for læring, som udspringer af, hvordan vores sanser og hjerne spiller sammen, hvilket er uafhængigt af hvilket perspektiv vi har for læring.

Vores perspektiv for hvordan læring opstår, har betydning for den måde vi designer vores e-læringskurser på.

3 perspektiver
Skal man skære lidt ind til benet kan man fremhæve 3 hovedretninger indenfor læring og træning, som hver danner et udgangspunkt for formidling.

Følgende skema skitserer dette på en let og overskuelig måde:

Følgende siger det sig selv, at der vil være stor forskel på om man opfatter den lærende som passiv modtager eller aktiv meningsdanner. Derfor er det altid en god ide, at finde ud af hvilket teoretisk ståsted man har inden man går i gang med at udvikle e-læringskurserne.

Kognitiv teori
Følgende model skitserer hvordan vi mennesker er i stand til at lære fra multimedie lektioner herunder e-læringskurser:


Kanalerne vi kan påvirke kursisten via ørerne, med speak og lyde. Vi kan påvirke øjnene  via billeder, animationer og tekst. Det er her vores udgangspunkt for lærings starter uden påvirkning ingen læring. Men det er også her vores materiale møder udfordringer. Hvis ikke vi formår at tiltrække den lærendes interesse og dermed fokus fra sanserne sker der ingen læring. Hvis vi derimod fanger opmærksomheden, vil vi møde næste udfordring.

Dele af vores informationer vil blive udvalgt af den lærende til videre behandling i ”working memory”. Den lærende vil udfra de valgte informationer organisere informationerne i  henholdsvis en billedlig model og en verbal model.
Til sidst vil den billedlige model og verbal model blive sammenhold med tidligere viden og integreret med dette i ”long-term memory”.

Dette leder frem til 4 principper indenfor kognitiv forskning, som vi med fordel kan anvende i selve konstruktionen af materialer:

1.    Den lærende har separate kanaler til at procesere visuelt/billedligt materiale og audioelt/verbalt materiale
2.    Den lærende kan kun behandle få informationer i hver kanal ad gangen
3.    Læring sker når den lærende engagerer sig materialet organisere materialet i en sammenhængende struktur og integrerer det eksisterende viden
4.    Ny viden og nye skills hentes fra ”long term memory” under udførelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar